Hvis EU underskriver handelsaftalen TTIP, vil det betyde, at USA i fremtiden skal tages med på råd, før EU-kommissionen kommer med nye udspil til love og regler.

Det viser et nyt lækket dokument, som i dag er kommet journalister flere steder i Europa i hænde.

Dokumentet er et forslag fra EU-kommissionen om såkaldt "reguleringsmæssigt samarbejde", der indgår i forhandlingerne med USA om den kontroversielle handelsaftale.

Det transatlantiske handelssamarbejde ventes at få store konsekvenser for lovgivningsprocesserne i EU og USA. Alligevel foregår forhandlingerne i dybeste hemmelighed, og de fleste oplysninger er kommet til offentlighedens kendskab gennem lækager.

Omfattende koordinering med USA

Det nye dokument viser, at EU-kommissionen lægger op til en omfattende koordinering mellem EU og USA om strømlining af både nuværende og fremtidig lovgivning.

Et af de mest kontroversielle afsnit findes på side 13 i forhandlingsdokumentets artikel x4, stk. 2:

"Når parterne (EU og USA, red.) udvikler nye eller implementerer eksisterende regler og lovgivning, som vil få eller kan tænkes at ville få konsekvenser for samarbejdet, skal de give hinanden mulighed for samarbejde og informationsudveksling på det tidligst mulige stadie for at gøre det muligt for de ansvarlige regulerende myndigheder hos begge parter at diskutere de lovgivningsmæssige mål, muligheder og andre relaterede emner."

I en note til aftalen uddybes det, at "EU-kommissionen skal sikre samarbejdet disse muligheder før kommissionen vedtager en officiel holdning."

Med andre ord skal USA høres før EU-kommissionen vedtager sine udspil til nye EU-love og regler.

>> Se det lækkede TTIP-dokument her

På side 7, under artikel 8, stk. 4c fremgår det, at parterne også skal tage hensyn til om ny lovgivning vil påvirke den internationale handel og investeringer.

Dokumentet indeholder også afsnit om, hvordan virksomheder, NGO’er og andre parter skal sikres mulighed for at følge med i lovgivningen.

"Under forberedelsen af lovgivning skal parterne - i overensstemmelse med deres respektive regler og procedurer - give alle interessenter rimelig mulighed for at komme med input gennem en offentlig høringsproces, publicere udkast eller høringsdokumenter, om ny lovgivningen, der giver interessenter eller den anden part mulighed for at vurdere om og hvordan deres interesserer bliver mærkbart påvirket og tage de deraf indkomne kommentarer i betragtning" hedder det i artikel 6, stk. 1, som findes på side 6 i det lækkede dokument.

Haar: Erhvervslivet vil få stor indflydelse

Aftaleteksten understreger, at både NGO’er og fagforeninger skal inddrages på lige fod med virksomhederne.

Men erhvervslivet vil alligevel få en markant større indflydelse på lovgivningen, mener Kenneth Haar, der er researcher hos Bruxelles-vagthunden Corporate Europe Observatory.

"Dette er en handelsaftale. Hvor virksomheder og erhvervsorganisationer har ressourcer og et stærkt incitament til at gå offensivt på banen med forslag, der fremmer deres vilkår i handlen, er det ikke et område, hvor f.eks. miljøorganisationer er de store spillere. Deres grundlæggende opgave og dagsorden passer ikke til formålet," siger han til Information.

Kenneth Haar modtog Folkebevægelsen mod EU’s træskopris for netop sit kritiske oplysningsarbejde mod TTIP på bevægelsens landsmøde i weekenden.

Her kvitterede han med et oplæg om TTIP og de nye lækager.

>> Se Kenneth Haars oplæg her

EU og USA har netop taget hul på 12. forhandlingsrunde om den kontroversielle transatlantiske handelsaftale.

Aftalen, der er den største og mest omfattende handelsaftale i historien, skal fjerne såkaldte "handelsbarrierer" mellem EU og USA. Det betyder blandt andet landenes mulighed for at lovgive om miljø og arbejdstagerrettigheder.

En endelig aftaletekst ventes at ligge klar i løbet af 2016.