Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Referat
3) Orientering fra FU.
4) Fremtidige aktiviteter
5) Nyt fra komiteerne
6) Eventuelt her under næste møde