Hvad sker der efter nej’et?

Hvordan bliver det nye Europol?

Med nej’et den 3. december sagde et flertal af danskerne nej til fjernelse af rets-forbeholdet og satte en stopper for afgivelse af suverænitet på retsområdet. Men vil politikerne på Christiansborg acceptere det, og hvilke planer har de nu i for-hold til EU og det retspolitiske område?

Det Europol, danskerne stemte om, er under forandring fra et mellemstatsligt samarbejde til en overnational politienhed. Hvordan bliver det nye Europol, og hvilke magtbeføjelser får det?

Vi får ikke noget foræret, så det er vigtigt, vi er klar til at forsvare nej’et. Derfor er det vigtigt at diskutere disse spørgsmål, og derfor er det temaerne på vores debatmøde, hvor Nikolaj Villumsen, medlem af Folketinget for Enhedslisten, og Rina Ronja Kari, MEP for Folkebevægelsen mod EU, vil være indledere.

Arrangører:

Folkebevægelsen mod EU Amager, Enhedslisten Amager Vest og Tårnby, Kommunistisk Parti Amager, Kommunistisk Parti i Danmark Amagerland og Amager.

Kontakt:

Carl-Aage Jensen, Dr. Elisabeths Alle 6, 2300 S Mail: Caaj1108@Gmail.com