Dagsorden:

1. Brexit og opgaverne for Folkebevægelsen nu
Hvad er situationen efter Brexit, og hvad betyder den britiske
afstemning for os i Danmark.
Oplæg til debat af Morten Dam , suppleant til Folkebevægelsens
landsledelsen

2. Lokale aktiviteter i den kommende tid
Der er på nuværende tidspunkt planlagt indsamling af underskrifter
lørdag den 17/9 kl. 12 og onsdag den 28/9 kl. 17. Begge dage ved
Amagerbro Metrostation. Alle opfordres til at møde op.
Flere aktiviteter planlægges på medlemsmødet.

3. Evt.