Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fremtidigt arbejde
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Valg af delegerede til Landsmødet den 12.-13. marts og evt. indkomne forslag hertil
9. Eventuelt

Indkomne forslag (pkt. 5) skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.
Forslag sendes til:
Kirsten Annette Christensen, formand for komiteen
Mail: kacitalien@outlook.dk
eller
Rene Wrønding, Vestavej 16 - 2770 Kastrup
Mail: wroending@privat.dk
Tlf.: 32 51 84 13

PBV
Ren Wrønding
Sekretær