Valget til EU parlamentet viste stor utilfredshed med EU, men det var Dansk Folkeparti, der høstede hovedparten af de EU kritiske stemmer.

Der er brug for at Folkebevægelsen mod EU i højere grad gør EU modstanden til en del af folks dagligdag og deres utilfredshed med EU.

Kom til årsmødet i Amager mod Unionen og giv dit besyv med om, hvordan vi skaber en aktiv folkelig bevægelse på Amager.

Dagorden til årsmødet
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fremtidigt arbejde
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag til årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet.

Forslag sendes til: Carl-Aage Jensen, Dr. Elisabeths Alle 6, 2300 S.
Eller mail: caaj1108@Gmail.com
Pbv. Carl-Aage Jensen, kontaktperson Amager mod Unionen, tlf. 30 29 73 74