Folkebevægelsen mod EU i Skive indkalder til generalforsamling torsdag den 20, marts kl. 19.00 i Aktivitetscenteret Ny Skivehus, Odgaardsvej 15 A i Skive. Dagsorden i flg. vedtægterne.

Efter generalforsamlingen er der årsmøde i EU-modstandernes seer- og lytterforening Kig & Lyt samme sted.