Folkebevægelsen mod EU i Assens Kommune

tlf. 60 68 46 16; mail hmshgl@gmail.com

Kontonummer: 6851 1000520

CVR- og SE-nummer: 36 13 34 06

D a g s o r d e n

til

Generalforsamling den 14. oktober kl. 19.30

på Glamsbjerg Hotel

( efter forudgående offentligt møde med Rina Ronja Kari, MEP )

Velkomst

1 Valg af dirigent og referent

2 Aflæggelse af årsberetning

3 Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab

4 Orientering om foreningens arbejdsplaner for kommende år

5 Planer for kampagnen frem til folkeafstemningen om

Retsforbehold/Retsundtagelse/Tilvalgsordning den 3. december

6 Behandling af indkomne forslag *

7 Valg af kontaktperson

8 Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

9 Valg af lokalreperæsentanter

10 Valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde

11 Fastsættelse af medlemsbidrag.

(Ordningen med frivillige bidrag foreslås fortsat)

Eventuelt

* Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være kontaktpersonen

i hænde senest lørdag den 10. oktober kl. 17.00.

Sendes til Henrik Madsen, Odensevej 26, 5620 Glamsbjerg

tlf. 60 68 46 16; mail: hmshgl@gmail.com