- Retsundtagelse - Retsforbehold - Tilvalgsordning -

Du kan hente den officielle invitation her:

PDF - 496.6 kb

Benævnelser og begreber svirrer i luften forud for den folkeafstemning, der skal afvikles den 3. december, foranlediget af en aftale på Christiansborg mellem Socialdemokrater, Venstre, Konservative, Radikale, Folkesocialister og med opbakning fra Alternativet.

Der vil blive givet et bidrag til opklaring af begreberne på et møde på Glamsbjerg Hotel, ud fra et markant ståsted.

Her kommer medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, Rina Ronja Kari og holder oplæg over emnet:

"Hvorfor JA til fortsat dansk undtagelse fra EU’s overstatslige RetsUnion, men NEJ til " Tilvalgsordning ".

Mødet, hvortil der er fri entré, holdes som optakt til efterfølgende generalforsamling i

Folkebevægelsen mod EU i Assens Kommune.

Rina Ronja lægger op til debat med plads til både spørgsmål og markeringer.

Det kunne f. eks. være nærliggende at spørge, om et andet EU-projekt, BankUnionen, spiller med, når Aftalepartierne ønsker at tilvælge en såkaldt "Kontosikringsforordning".

Den indebærer, ifølge Aftalepartiernes papir, - at der skal etableres en fælles europæisk /EU-procedure, der vil sætte en kreditor i stand til at opnå en europæisk/EU kendelse til sikring af bankindeståender, hvis der er reel risiko for, at den efterfølgende fuldbyrdelse af kreditors krav mod debitor, uden en sådan foranstaltning, vil blive umulig eller væsentlig vanskeligere -.

Hvordan pakker man tingen ind: fravalg af dansk myndighed til fordel for tilvalg af EU-myndighed?