Kære medlem af Folkebevægelsen på Bornholm.

Kom med til generalforsamling 2015

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Orientering fra bestyrelsen.
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse.
(Bestyrelse valgt i 2014: Børge Olsen, Jens Lund Hansen, Erik Nielsen og Hanne
Høst.)
6. Kommende aktiviteter, bl. a. grundlovsmøde, Folkemødet, folkeafstemning om
retsundtagelsen.
7. Eventuelt.

Besøg også Bornholmskomitéen på Facebook:
Klik her!

........................................................................................................................................
På Bornholmskomitéens vegne
Børge Olsen Erik Nielsen
Nordre Kystvej 10 Sankt Mortens Gade 45 B
3700 Rønne 3700 Rønne
20 32 78 58 56 95 23 75
olsenboerge@mail.dk eriksn.bornholm@gmail.com
10. marts 2015