Folkebevægelsens Bornholmskomité afholder medlemsmøde torsdag den 25. september kl. 19.00 på Rønne Bibliotek (mødelokale 2), Pingels Allé 1, 3700 Rønne.

  1. Orientering fra bestyrelsen.
  2. Fremlæggelse af komitèens økonomi.
  3. Evaluering af EU-parlamentsvalget og Folkebevægelsens valgkamp på Bornholm.
  4. Evaluering af Folkebevægelsens deltagelse i Folkemødet 2014.
  5. Valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde i Århus 25. og 26. oktober.
  6. Kommende aktiviteter.
  7. Eventuelt.

Alle medlemmer af Folkebevægelsens Bornholmskomitè kan deltage i landsmødet, enten som delegeret med stemmeret eller som gæst.
Lokalkomitéen kan vælge op til 5 delegerede.

Bornholmskomitèen har ingen mulighed for at betale mødegebyret på kr. 350, udgifter til fortæring eller til overnatning for gæster, men mødegebyret giver ret til rejserefusion for billet til billigste transportmiddel.

På Bornholmskomitéens vegne

Børge Olsen
Nordre Kystvej 10
3700 Rønne
20 32 78 58
olsenboerge@mail.dk

og

Erik Nielsen
Sankt Mortens Gade 45 B
3700 Rønne
56 95 23 75
eriksn.bornholm@gmail.com