Du kan hente indkaldelsen i pdf-format her:

PDF - 4 Mb

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning (ved Birte P.)
3. Fremtidigt arbejde: Hvor skal vi hen? Oplæg ved Johanne Kristiansen
4. Regnskab (ved John. P.)
5. Indkomne forslag:Tilføjelse til vores vedtægter, pressemeddelelse ved Lave.TTIP/CETA folder
6. Valg af kasserer
7. Valg af intern revisor
8. Valg af kontaktperson
9. Valg af 5 delegerede til landsmødet den 12./13.marts
10. Valg af gæster til landsmødet
11. Foreliggende sager ( herunder næste møde i komiteen)

PS: Husk at indkomne forslag også gælder forslag til landsmødet.