Alle medlemmer af henholdsvis LO eller FTF-forbund har møderet.

Program:
Rina vil holde en times oplæg, så vil der være en lille summepause og derefter spørgsmål fra salen. Efter mødet er der en mindre anretning med to stykker smørrebrød og en øl/vand.
Mød op den 11. september og stil de rigtige spørgsmål til Rina!

På de faglige seniorers vegne
Bestyrelsesmedlem Per Sørensen