Generalforsamling i Folkebevægelsen mod EU på Djursland

Tirsdag d. 7. oktober kl. 19,00
"Det gamle Posthus", Nordre Ringvej 7, 8550 Ryomgaard

Dagsorden

  1. Diskussion/vedtagelse af en sammenlægning af de to FB-komiteer på Djursland til én komite
  2. Hvilke opgaver konkret i EU-modstanden lokalt ? De politiske opgaver, opbygning af komiteens aktiviteter, gadeuddeling, pressearbejde, hjemmeside o.s.v. Vi kan ikke alle gøre det samme; men alle kan gøre noget. Diskussion og beslutninger
  3. Valg af en bestyrelse for den nye komite og vedtagelse af vedtægter for komiteen.
  4. valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde i Århus 25.-26 oktober
  5. Andet
  6. Evt.

Vi vil blive glad, hvis du vil melde tilbage, om du kommer, fordi vi byder på kaffe og kage. Hvis du har brug for at blive hentet ved stationen, så ring eller skriv.
Men vi vil også være glade for det, hvis du fortsat vil støtte som medlem, evt. med lidt ekstra økonomisk støtte.

Med venlig hilsen
Luise Hemmer Pihl, skrodhoj@gmail.com
Karen Sunds, karen.sunds@gmail.com, telefon 30911271

P.S, Vi forsøger at skaffe e-mailadresser fra alle. Hvis det lykkes, kan vi spare mange penge og meget papir.
Du kan hjælpe os med det ved at sende en mail til skrodhoj@gmail.com. Tak!