Her kan du hente invitationen som pdf:

PDF - 705.3 kb


Briterne stemte nej til EU - BREXIT. Det er godt nyt for befolkningerne i EU,
det viser at der er et alternativ. Folkebevægelsen mod EU vil gerne invitere til
en debat om hvordan vi kan følge briterne ud af EU og samtidig se på de
mange muligheder, der er for at samarbejde og handle med resterne af EU
og resten af verden.

Talere: Karen Sunds og Lave Knud Broch

Karen Sunds er landmand, økonom, gartner. Mangeårig EUmodstander og var landskoordinator for euro-nejkampagnen i 2000. Nu er hun meget aktiv i kampagnen for en dansk folkeafstemning om EUmedlemskabet, som den de har haft i Storbritannien - BREXIT.

Lave K. Broch er 1. suppleant til EU-Parlamentet for Folkebevægelsen han arbejder til dagligt i Folkebevægelsen mod EU’s sekretariat. Lave har altid brugt meget tid på at sætte sig ind i alternativer til EU, og i lyset af briternes nej, så er det blevet endnu
mere interessant.

Kom og deltag i debatten.
Der er gratis kaffe/te og småkager.