Fællesmøde for Folkebevægelsen mod EUs komiteer i i Hllerød/Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Hørsholm og Rudersdal tirsdag, den 24. september kl. 19.00-21.30 i Røde Hus, Holmegårdsvej 2 i Hillerød.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra den 30.4.2013

3. TEMA: Hovedtemaer op til EP-valget maj 2014.
Hvad er situationen op til EP-valget?
Oplæg ved kampagnekoordinator Lave Broch, Folkebevægelsens sekretariat

4. Landsmødet 2013
a) Foreløbig dagsorden for Folkebevægelsens landsmøde den 26.-27. oktober 2013
1. Åbning
2. Politisk og parlamentsberetningerne samt landsmødeudtalelse
3. Organisatorisk beretning og 
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Vedtagelsen af opstillingsgrundlag
7. Valg af kandidater til EU-valget i 2014
8. Valg af ny landsledelse
b) Opstillingsgrundlaget /landsledelsens udkast, se Komitényt nr. 4, juni 2013
c) Valg af delegerede -for komitéerne: Hillerød/Allerød, Fredensborg-Humlebæk, Hørsholm og Rudersdal

5. Orientering fra komitéerne

6. Meddelelser
Sekretariatet i Nordsjælland

7. Næste møde

8. Evt.