Medlemmer af Folkebevægelsen mod EUs komiteer i Thy/Mors og Skive indkaldes til møde tirsdag den 8. oktober kl. 19.30 på Aktivitetscentret Odgårdsvej 15 A Skive 1.sal

Dagsorden:

1) Orientering / meddelelser
bl.a. Fra Åge Staun omkring Folkebevægelsens erhvervsudvalgs test i Ringkøbing vedr. udlicitering,samt hvad der er besluttet omkr. efterårets kampagner fra det sidste landsledelses møde.

2) Diskussion om udkastet til Folkebevægelsens opstillingsgrundlag i 2014
Med oplæg v. Gustav Sieg Sørensen

3) Valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde den 26 – 27 oktober i Aalborg
samt forslag/ændringsforslag til kandidater m.m.

4) Eventuelt

Det er vigtigt, at alle møder op og deltager i debatten om, hvem der skal repræsentere Folkebevægelsen ved valget til i EU-parlamentet i 2014

Med varme sensommer hilsner
på bestyrelsens vegne
Jens

OBS: Vil du støtte Skivekomiteens lokale aktiviteter kan du/i indsætte beløb på vores kontonr.:78901501094