Kære medlem af Folkebevægelsen
mod EU, bosiddende i Frederikssund
& Egedal Kommuner.

Du er velkommen til året generelforsamling.

Kom endelig med, hvor der er brug for dig!
Vi følger den sædvanlige dagsorden til mødet.
Gunna Gustavsen, Finn Haugaard og undertegnede udgør ledelse i dag, men skal vi fortsætte? Andre er meget velkomne!

Frem til den 19. oktober fortsætter komiteen med at støtte op omkring underskriftindsamlingen for at få en Folkeafstemning, om vi vil fortsætte vores nuværende samarbejde med EU, eller vi skal stoppe op, for at se der tjener Danmark bedst.
En delegation vil overbringe underskrifterne til Folketinget.
Lige nu har Folkebevægelsen mod EU centralt, indsamlet ca. 15.000 underskrifter og endnu flere ligger ude i komiteerne, men der skal også mange til, hvis det skal gøre indtryk på Christiansborg.
Vi anbefaler at gå efter et Daxit, efter at Storbritannien, der sagde nej til EU, den 23. juni i år.

Vi vil gerne have flere friske kræfter, med ind i ledelsen af vores komite.
Vi gennemfører end en uddeling af materialer og forsøger, at få nogle underskrifter, på gågadens sydlige ende, i Frederikssund, fra kl. 15.00. Fredag den 23. september.
Vi vil komme der flere gange endnu, frem til den 19. oktober og du er velkommen her.
På vegne af komiteens ledelse.

Jan Vogel.
47 52 94 84 – 27 21 07 83 – janvogel@privat.dk