Folkebevægelsen mod EU i Aarhus og Aarhus med Krig og Terror er gået sammen om "Aarhus Fredsfestival 2013" lørdag den 5. oktober kl. 13.00-22.00.

Program:

Kl. 13.00: Demonstration fra Rådhuspladsen til Sølystgade 30 i Århus

Taler ved Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU og Carsten Andersen fra Århus mod Krig og Terror

Kl. 14.00: Debatmøde i Beboernes Hus, Sølystgade 30 i Århus

Oplæg ved Rina Ronja Kari og Jesper Morville fra Folkebevægelsen mod EU, Dorte Grenaa fra Stop Terrorkrigen samt Tom Paamand fra Aldrig Mere Krig

Kl. 18.00: Spisning (mad kan bestilles i løbet af dagen)

Kl. 19.00: Fredskoncert

Snejegast
Bitter Night Sweet Sleep

Gratis adgang hele dagen!

Temaet er EU og hovedparolerne er

* EU skaber krig - ikke fred!
* Stop militarisering og kolonipolitik!
* Bevar de danske EU-forbehold!
* Danmark ud af EU!

Arr.: Århus mod Krig og Terror og Folkebevægelsen mod EU i Århus
Arrangementet er støttet af Nævnet for fremme af debat og oplysning om Europa

Se mere på: www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror