Medlemsmøde i Folkebevægelsen mod EU Fyn.
Med fokus på den kommende folkeafstemning.