Fyraftensmøde i Folkebevægelsen med oplæg af Lave K. Broch

Hvilke alternativer til EU findes der?
Grønland har, som en del af rigsfællesskabet, meldt sig ud af EF. Nordmændene har i to folkeafstemninger stemt nej til EU. Schweizerne har aldrig søgt om EU-medlemskab. Islands regering har trukket landets ansøgning om EU-medlemskab tilbage, og Storbritanniens regering har varslet en folkeafstemning om EU-medlemskabet senest 2017. Det er muligt at komme ud af EU. I takt med at EU forandres til skade for demokratiet, giver det god mening at se på alternativer til EU.

Lave K. Broch, er 1. suppleant til EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU.

NB: Tilmelding er nødvendig. Og skal være folkebevægelsen i hænde senest d. 30 oktober. Send en e-mail til fb@folkebevaegelsen.dk, hvor du skriver 3. november i emnet og hvor du i e-mailen oplyser os om dit for- og efternavn.

Der vil være kager, kaffe og the. Kom og deltag i mødet.