Indkaldelse til Generalforsamling i Esbjerg-komitéen mod EU fredag den 6. februar 2015, kl 1700

3F Transporthuset, Nyhavnsgade 25, 6700 Esbjerg

Dagsorden:

 1. velkomst
 2. valg af dirigent og referent
 3. beretninger
  1. formandens beretning
  2. kassererens beretning
 4. fremtidigt arbejde
  1. fokus på retsundtagelsen og TTIF
 5. fastsættelse af lokalkontingent
 6. indkomne forslag
 7. fastsættelse af bestyrelsens størrelse samt valg af denne
 8. valg af revisor og revisorsuppleant
 9. eventuelt

Efter generalforsamlingen er der spisning, hyggeligt samvær og lotteri.
Husk tilmelding til spisning senest den 2. februar:2065 1918
Pris for spisning og kaffe 50,-

Vi glæder os til at være sammen med dig til en forhåbentlig god, spændende og forhåbentlig også inspirerende og hyggelig aften.

Vi ses
På Esbjerg komitéens vegne
Hans Hansen 2065 1918