Indkaldelse til:
Generalforsamling i Esbjerg-komitéen mod EU

Se vedhæftede pdf-fil for officiel indkaldelse:

PDF - 639.8 kb

Efter generalforsamlingen er spisning, hyggeligt samvær og lotteri.
Husk tilmelding til spisning senest den 2. februar

Dagsorden:
1. velkomst
2. valg af dirigent og referent
3. beretninger
a. formandens beretning
b. kassererens beretning
4. Fremtidigt arbejde
1. Fokus på retsundtagelsen og TTIF
5. fastsættelse af lokalkontingent
6. indkomne forslag
7. fastsættelse af bestyrelsens størrelse samt valg af denne
8. valg af revisor og revisorsuppleant
9. eventuelt

Valg af delegerede 5. februar 2016
Valget foregår i forlængelse af general-forsamlingen i Esbjerg Komitéen
Her vælger vi delegerede til Landsmødet i København, den 12. – 13. marts
Alle medlemmer af komitéen er velkomne og opfordres til at møde op.

Spisning
Husk tilmelding Efter generalforsamlingen er der mulig-hed for at få noget godt at spise. Pris kun 50,- Og det betyder også kaffe ad libitum (Du må gerne tilmelde dig senest tirsdag d. 2. februar). – af hensyn til indkøb). Øl, vand og andre drikkevarer til fornuftige støttepriser.