Generalforsamling

Vejle, Kolding og Fredericia komite afholder generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Vel mødt!