Komite- møde

Foreløbig dagsorden
1.Velkomst
2.Folkeafstemningen den 3.12.2015
3.Økonomi
4.Landsmødet i Folkebevægelsen den 12 og 13. Marts 2016
Herunder valg af delegerede.

På Komiteens vegne Kim W.Bilfeldt TLF. 22941910.