Herlev-Ballerup Smørum komiteen afholder den årlige generalforsamling!

Alle medlemmer i Herlev Ballerup-Smørum, og Værløse er velkommen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af ledelse
6. Valg af revisor
7. Komiteens fremtidige arbejde
8. Eventuelt

Med venlig hilsen på komiteens vegne:

Jørgen Bentzen