Kære komitemedlem
Fra komiteledelsen skal der lyde et godt nytår til alle medlemmer af folkebevægelsen! Og tak for indsatsen i forbindelse med folkeafstemningen om retsforbeholdet. I vores område fik vi et massivt nej 57 % af de afgivende stemmer! Det gode for arbejde var med til at give os sejren! mange af vore aktivister var på gaden og deltog i vore offentlige valgmøder i Herlev Bio og på Herlev Torv, og husstrands omdelingen af mere end 7000 foldere og valgaviser.

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkommende forslag
5. Valg af ledelse
6. Valg af revisor
7. Folkebevægelsens årsmøde den12-13 marts i Gladsaxe med valg af delegerede.
8. Komiteens fremtidige arbejde
9. Eventuelt.

Alle medlemmer af Folkebevægelsen i Herlev, Ballerup, Smørum og Værløse, er velkomme til mødet.

Med venlig hilsen
På komiteens vegne
Jørgen Bentzen