Vær med til at styrke EU-modstanden

Valget til EU-parlamentet sidste år viste, at der er en stor utilfredshed med EU i den danske befolkning.

Desværre var det Dansk Folkeparti som høstede hovedparten af de EU-kritiske stemmer på trods af, at partiet ikke er imod dansk medlemskab af EU.

Hvad kan vi gøre for at ændre på den situation?
Hvordan gør vi Folkebevægelsen mod EU til en mere aktiv kraft både på landsplan og lokalt?
Hvordan skaber vi en bred folkelig bevægelse, som er aktiv, også når der ikke er en valgkamp?

Kom og vær med til at diskutere det på et offentligt møde:

Rina Ronja Kari, Folkebevægelsens medlem af EU-parlamentet, indleder debatten med at give sin opsummering af valget og fortælle om de opgaver EU-modstanden står overfor nu.
Derefter er der åben debat om situationen for EU-modstanden, og hvordan vi styrker den.
Der vil være mulighed for at melde sig til konkrete aktiviteter på mødet.

Arr.: Amager mod Unionen med støtte fra de lokale partiafdelinger, der er kollektive medlemmer af Folkebevægelsen

Kontakt: Amager mod Unionen v. Carl-Aage Jensen tlf. 30 29 73 74 mail: caaj1108@gmail.com