Dagsorden:
1. Formalia (valg af ordstyrer og referent
2. Oplæg om landsmødet ved Jesper Morville, medlem af Folkebevægelsen mod EU’s forretningsudvalg.
3. Valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde i Århus 25.-26.oktober.
4. Andet
5. Evt.