Dagsorden

1. Formalia (valg af ordstyrer og referent)

2. Oplæg om landsmødet ved Niels Eriksen, medlem af Folkebevægelsen mod EU’s forretningsudvalg.

3. Valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde i Århus 25.-26.oktober.

4. Andet

5. Evt.