I studiet er: Kirsten Bindstrup, advokat og bestyrelsesmedlem i ”Foreningen af Udlændingeretsadvokater”.
Taler om: Hvad kan et ja kunne komme til at betyde, for advokaters arbejde & hvordan vil vi blive påvirkes af EU’s retspolitik?
På telefon taler Jan Vogel med: Bjørn Elmquist. Forsvarsadvokat. Formand for ”Retspolitisk Forening”. Om hvordan kan EU’s tilvalgsordning, komme til, at stride imod Danmarks grundlov?