Kære komitemedlem
Du indkaldes til årsmøde i Københavnsudvalget, hvor vi bl.a. skal drøfte Københavnsudvalgets fremtid.

Du kan hente indkaldelsen her:

OpenDocument Text - 46.5 kb

Desuden skal vi drøfte landsmødet og fremtidige aktiviteter.

På valg er hele udvalget, har du lyst til at indgå i arbejdet ser vi gerne flere komiteer repræsenteret.

Kirsten Johansen fra Brønshøj/Husum komiteen er trådt ud af udvalget, så tænk på nye medlemmer til udvalget.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Beretning, herunder evaluering af folkeafstemningen i dec.
3) Regnskab
4) Fremtidig arbejde
5) Valg af Københavns udvalg
6) Nyt fra Komitéerne

Alle medlemmer af folkebevægelsen er velkommen.

Med venlig hilsen
På Københavnsudvalgets vegne

Rene Wrønding
formand
mob. 32 51 84 13
wroending@privat.dk