Sommeren er over og vi skal i gang med efterårets aktiviteter.

Der skal afholdes en konference her i efteråret i stedet for landsmødet.

Der skal samles underskrifter for en udmeldelse af EU.

Vi skal i fællesskab drøfte hvad Københavnsudvalgets rolle skal være i fremtiden.

DERFOR KOM TIL ÅBENT MØDE OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE

Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
2) Referat fra sidste møde
3) Orientering fra Landsledelsen
a) TTIP konferencen på Christiansborg
4) Fremtidige aktiviteter
a) Kampagnen
b) Drøftelse af Københavnsudvalgets rolle i fremtiden.
5) Nyt fra komiteerne
6) Eventuelt her under næste møde

Alle medlemmer af folkebevægelsen er velkommen.

Med venlig hilsen
På Københavnsudvalgets vegne