Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Debat om indsamling af underskrifter for en dansk folkeafstemning om forbliven i EU inden afstemningen i England. Evt. oplæg til diskussion internt i Folkebevægelsen.
3. Hvad gør vi nu efter Englands afstemning?
4. Meddelelser: Støttefest, evt. sammen med EL. Husstandsomdeling status. Hvem kan oprette og opdatere en Facebookprofil? Meget gerne noget fra jer!
5. Eventuelt.

Tilmelding til grill: John på telefon 20 32 06 13 senest fredag den 25 juni for 30 kr.

Ellers samvær, grill og mad efter mødet.

Elisabeth Bergsøe
Barupvejen 13
Arnøje
4660 Store Heddinge
Tlf.: 56 50 14 49 / 26 19 88 85
www.elisabeth-bergsoe.dk