Til medlemmer af Folkebevægelsen mod EU på Amager

Valget viste øget kritik af EU - så hvad gør vi nu?

Ved valget til EU parlamentet den 25. maj vandt Folkebevægelsen opbakning svarende til 1 mandat med en mindre fremgang i stemmeprocenten, hvilket er i overensstemmelse med målsætningen forud for valget.

Valgets resultat afspejlede imidlertid en markant øget kritik af EU i det meste af Europa. I Danmark blev kritikken imidlertid samlet op af Dansk Folkeparti. På den baggrund må vi konstatere, at der ikke alene er plads til forbedring. Der er også et stort behov for, at Folkebevægelsen øger sin politiske indflydelse, hvis vores målsætning om et Danmark frigjort fra EU’s snærende politiske bånd skal realiseres. Men hvad skal der til?

Det bliver det politiske hovedtema, når Folkebevægelsen afholder landsmøde den 26. og 27. oktober i Aarhus. Og det bliver det politiske hovedtema, når Amager mod Unionen afholder komite møde den 02. oktober, hvor vi også vælger delegerede til landsmødet. Så sæt dagen af og mød op.

Indkaldelse til Komitemøde i Amager mod Unionen

Torsdag den 02. oktober kl. 19.00
Sundparken 11, 3. th. (Wrønding på døren)

Dagsorden

  1. Opsamling af valget og de politiske udfordringer nu
  2. Valg af delegerede til landsmødet
  3. Fremtidige aktiviteter
  4. Meddelelser

Pbv Carl-Aage Jensen Dr. Elisabeths Alle 6, 2300 S, tlf. 3029 7374 mail: caaj1108@gmail.com