Kære Unionsmodstander.
Du/i indbydes hermed til komité-møde.

Foreløbig dagsorden:
1. Velkomst og formalia.
2. Kort evaluering af valgkampen.
3. Valg af delegerede til ordinært Landsmøde i Århus /Risskov 25-26. oktober 2014.
4. Økonomi
5. Andet, fremtidigt arbejde, næste møde.

På Komitéens vegne.
Kim W. Bilfeldt.
Nordstjernen 14. 3390, Hundested,
TLF: 22 94 19 10

Hvis du har mulighed for det vil det lune, vil det med et bidrag til lokal komité.
Bank konto (fælleskassen)
Regnr. 8211. konto 4 157 561. Mærk lokalkomitéen