Folkebevægelsen mod EU
Herlev, Ballerup, Smørum-komiteen
V / Jørgen Bentzen
Bjergbyvej 39
2730 Herlev
( 44 91 32 02 )

Den 8.september 2014

Til alle medlemmer af folkebevægelsen i Herlev, Ballerup, Smørum, Værløse

Vi afholder møde onsdag den. 24.. september kl. 19,30 i Herlev Medborgerhus Herlevgårdsvej 18-20 første sal. Lokale 3
Dagsorden på mødet er

1. Meddelelser
2. Nyt fra landsledelsen, ved Lars Østergaard Møller
3. Folkebevægelsens landsmøde den 25-26. oktober 2014, herunder valg af delegerede.
4. Komiteens fremtidige arbejde.
5. Eventuelt.
Alle medlemmer af Folkebevægelsen i Herlev, Ballerup, Smørum og Værløse, er velkomme til mødet.

Komiteen mangler penge til det lokale arbejde, støtte beløb kan indsættes på det vedlagte bank-indbetalingskort.

Med venlig hilsen på komiteens vegne
Jørgen Bentzen