Efter et vellykket EU-parlamentsvalg, hvor Folkebevægelsen havde det bedste valg i 20 år, og hvor vi fik valgt Rina, så er det nu tid til et medlemsmøde og valg af delegerede til vores landsmøde i oktober.

Vi vil derfor gerne indkalde til møde for Folkebevægelsens medlemmer i Valby og Sydvest til medlemsmøde den 23. september kl. 19.00 til 21.30 i Valby kulturhus (ved Toftegårdsplads) med valg af delegerede til landsmødet.

Forslag til dagsorden for mødet:

  1. Formalia
  2. Politisk oplæg om dagpenge og EU (v. Egon Laugesen)
  3. Oplæg om vigtig aktuel politisk diskussion om i hvor høj grad Folkebevægelsens parlamentariker skal tage politiske initiativer i EU-parlamentet i fremtiden. (v. Niels Eriksen)
  4. Yderligere orientering om Landsmødet i Århus
  5. Valg af delegeret fra de to komitéer
  6. Evt.

p.v.a.
Valby og Sydvest komiteerne
Niels Eriksen
24 40 88 46