Komitemøde Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre By.

Mandag den 1. september 2014 kl. 19.

Forslag til Dagsorden:

  1. Formalia
  2. Ref. fra sidst
  3. Erfaringer fra valgkampen maj 14. Oplæg ved Lave og jer.
  4. Hvad gør vi nu - hvordan arbejder vi med næste valgkamp? Vi har 5 år. De stemmer DF fik er faktisk vores - de vil ikke ud af EU - det er der kun, Folkebevægelsen der vil. Alt er stort set traktatbestemt i EU og kan ikke laves om - vi fik aldrig lov til at stemme om Lissabontraktaten og det sker heller ikke i fremtiden.Så vi skal helt ud, hvis vi vil være en suveræn stat.
  5. Landsmødet den 25/26 okt.Forslag?
  6. Foreliggende sager,herunder økonomi - ubetalte regninger fra valgkampen.
  7. Næste møde med valg af delegerede til Landsmødet.