EU-kritisk Netværk Herning afholder medlemsmøde tirs. d. 26. aug. kl. 19
hos Henrik Steffensen, Skivevej 53, 7451 Sunds. Gustav Sieg kommer med
et oplæg om "Folkestyre og fædrelandskærlighed, en historisk gennemgang"
og efterfølgende vil der være evaluering af den forgangne valgkamp samt
valg af delegerede til det kommende landsmøde.