Der bliver afholdt medlemsmøde i EU-kritisk Netværk-Herning hos Hans Kristian Steffensen.