Folkebevægelsen mod EU i Herning (EU-kritisk Netværk) afholder medlemsmøde. På dagsordenen står landsmødeforberedelser og valg af delegerede.