Alle Folkebevægelsens medlemmer og sympatisører i Rødovre er velkomne til medlemsmødet. Der er følgende dagsorden:

1) Oprettelse af ny Rødovrekomité hørende under Folkebevægelsen mod EU. Herunder: valg af ny formand, kasserer og sekretær.

2) Valg af delegerede og gæster til landsmødet den 12.-13. marts. Komiteen har mulighed for at sende op til 5 delegerede og et ubegrænset antal gæster.

3) Diskussion af Folkebevægelsens arbejde. Herunder udveksling af erfaringer og synspunkter på kampagnen op til den 3. december, og en gennemgang af Folkebevægelsens vigtigste opgaver.