Folkebevægelsen mod EU inviterer medlemmer i Sønderjylland til møde tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 i Nygadehuset, Nygade 23 A i Aabenraa

Dagsorden:

1. Folkebevægelsens landsmøde den 26-27. oktober
Landsledelsesmedlem Hans Hansen orienterer om den EU politiske situation, landsmødets dagsorden og lægger op til diskussion

I år skal landsmødet også vælge kandidater til EU-parlamentsvalget i maj næste år og planlægge valgkampen, så der er et ekstra vigtigt indhold – politisk såvel som aktivitetsmæssigt.

2. Valg af delegerede til landsmødet
Der er mulighed for at vælge op til 4 delegerede til landsmødet i Aalborg den 26. – 27. oktober

3. Folkebevægelsens arbejde i Sønderjylland

4. Eventuelt