Folkebevægelsen mod EU i Holbæk og Odsherred indkalder til møde onsdag den 9. oktober kl. 19.00 i Kulturkasernen, Kasernevej 43 i Holbæk.

På dagsordenen er bl.a. den aktuelle politiske situation og Folkebevægelsens landsmøde den 26.-27. oktober - herunder valg af delegerede. Der er oplæg ved Niels Eriksen fra Folkebevægelsens forretningsudvalg.