Folkebevægelsen mod EU på Nørrebro og i Nordvest indkalder i forbindelse med EU-parlamentsvalget og patentdomstols-afstemningen den 25. maj til:

”Aktiv-møde”

Tid: onsdag den 5. marts kl 19 til 21

Sted: NV-bogcafe Frederikssundsvej 64

Formål er at samle de personer og grupper der vil være bærende og koordinerende i at sikre Liste N et godt valg i vores område og sikre et Nej til EU’s patentdomstol.

Dagsorden:

● Velkomst og præsentation

● Indlæg fra de tre lokale kandidater fra Liste N: Jean Thierry, Tobias Clausen og Victoria Risbjerg Velásques

● Indlæg om EUs patentdomstol ved journalist Helge Knudsen.

● Mulighed for debat

● Pause

● Diskussion af ideer til aktiviteter og koordineringen af arbejdet. Evt. nedsættelse af en koordinationsgruppe.

På Folkebevægelsens vegne Kim Lykkegaard tlf. 29 84 09 32