Folkebevægelsen mod EU´s Bornholmskomitè afholder møde torsdag den 19. september kl. 19.00 på Rønne Bibliotek, mødelokale 2, Pingels Alle 1 3700 Rønne.

På dagsordenen er blandt andet: drøftelse af landsledelsens udkast til opstillingsgrundlag ved EU-Parlamentsvalget i 2014 og valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde.

Endelig dagsorden udsendes til medlemmerne via e-mail eller brev.