Møde i Folkebevægelsen mod EU Roskildekomiteen torsdag den 9. januar kl. 19.00 hos Ingrid og Sv. Erik Christensen, Ringparken 48,1 th. i Roskilde.

På dagsordenen er bl.a. forberedelse af parlamentsvalgkampen