Folkebevægelsen mod EU i Silkeborg indkalder til medlemsmøde tirsdag den 8 oktober kl. 19.00-22.00 i Medborgerhuset, Bindslev Plads 5, 8600 Silkeborg (lokale 5).

På dagsordenen er bl.a. aktiviteter det næste halve år (herunder møde med valg af komitebestyrelse), valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde den 26.-27. oktober, forslag til kandidater for Folkebevægelsen og diskussion af udkast til opstillingsgrundlag.