Folkebevægelsen mod EU Viborgkomiteen indkalder til generalforsamling tirsdag den 8.oktober kl. 19.00 i Gothersgade 27, kld. i Viborg.

På dagsordenen er bl..a. valg af delegerede til Folkebevægelsens landsmøde den 26.-27. oktober, forslag til kandidater for Folkebevægelsen og diskussion af udkastet til opstillingsgrundlag.